Kullanım konusundaki kısıtlamalar

Bu site, E Dönüşüm İnovasyon Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi(E-INOVASYON) ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, sahip olduğu mümessilikler ve bağlı olduğu ana dağıtıcılar ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemelerin bir kısmı uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemezsiniz. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz. E-INOVASYON logosunu yalnızca link vermek amacıyla kullanabilirsiniz. Bu logoyu indirerek bu ilkeyi peşinen kabul etmiş olursunuz.

Sorumluluğun reddi

E-INOVASYON, üçüncü sahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne E-INOVASYON ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler 'olduğu gibi' sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, E-INOVASYON, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder.E-INOVASYON, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. ( Satılan malların garantisi, TC. Sanayi Bakanlığı ilgili kanunlarınca belirtilen şekilde uygulanacaktır.) E-INOVASYON, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Son kullanıcı (E-INOVASYON değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.

Sorumluluğun sınırlanması

İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, E-INOVASYON, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; E-INOVASYON malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. E-INOVASYON web sayfalarını kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı E-INOVASYON'u sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer PALASWORK malzemelerinden ya da PALASWORK'ün herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, E-INOVASYON web sayfalarını kullanmamaktır.

Son Bulma

Bu anlaşma, E-INOVASYON tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Gizlilik Haklarınız

Bize elektronik posta ile [email protected] üzerinden erişebilirsiniz. Bize, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi ("Kişisel Bilgi") gerektiğinde bunu açıkca sorarız. Örneğin, eğer E-INOVASYON sayfalarını kişiselleştirmek isterseniz, E-INOVASYON size adınızı ve elektronik posta adresinizden oluşan bir grup sorular soracaktır ve üye olmanızı istiyecektir. Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine 'cookie' adında bir metin dosyası yerleştirebiliriz. Cookie'nin kendisi, hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, Site'nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site'ye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Eğer herhangi bir zamanda bir Site'nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, lütfen bize [email protected] adresinden elektronik posta ile bilgi veriniz ve biz de sorunu çözmek ve gidermek için ticari açıdan mantıklı tüm çabayı sarfedelim. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen [email protected] adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Diğer

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

DMCA.com Protection Status