İmzalama Araçları Teknoloji ve Yasal Geçerlilik Karşılaştırması

e-Bordro Bütünleşik
PAdES E-İmza,
PAdES Mobil İmza ve
PAdES NZD İmzalama *
Nitelikli Zaman Damgası ile İmzalama/Damgalama
(Tübitak KAMUSM ve diğer ESHS'lerin sağladığı Nitelikli Zaman Damgaları)
5070 Sayılı elektronik imza kanununa uygun bütünleşik dosya imzalama
Avrupa Birliği Elektronik İmza EIDAS uygulama ETSI TS 102 778-1 standartlarına tam uyumluluk
İmza Bilgisinin Teyit Edilebilmesi
İmzacı Bilgisinin İmza Üzerinden Alınabilmesi
Belgenin Değiştirilemezliğinin Garantisi
Belge üzerinde Tahrifat / Değiştirilmesi halinde Uyarı
Belge Üzerinde Okunabilir İmza Görseli
Belge Üzerinde QR Kod ile Erişim
İmza Görseli ve İmzacının İmzasının Eşleştirilebilmesi
İmza e-Bordro içine gömülü
İmza dosyadan ayrı olarak saklanır
Loglama İşlemi için kullanılır

* 5070 sayılı elektonik imza kanununa uygun BTK Tarafından yetkilendirilmiş ESHS'ler tarafından sağlanan e-imza, mobil imza ve zaman damgası ile işlem yapılmaktadır.


** Avrupa birliği üye ülkelerinde yapılan projelerde EU EIDAS yetkilendirmesine sahip ESHS'ler üzerinden sağlanan e-imza ve zaman damgası ile işlem yapılmaktadır.

DMCA.com Protection Status