Entegre Edilebilir Döküman Nedir?

Reel sektr bugn baz dokman formatlarn (Excel, Word vb.) endstriyel standart olarak varsaylm, kullanm ve kulanmaya devam etmektedir. Ancak bu belgelerin yaps gerei serbest metin olmalar, sistemler tarafnda entegre edilebilmesini ou zaman imkansz hala getirmitir. Dokman ieriini bu denli deiken olmas ve bir ablon oluturulamamas endstrinin nnde byk engel oluturmaktadr. Denetimli aktarm (insan mdahalesiyle) srelerin srekli entegrasyonuna engel olmutur. Uluslararas alanda ise, konuyla ilgili bir ok standart oluturulmu ve eitli alanlarda kullanlmaya balanmtr.

Entegre edilebilir dokman format belge ierisinde tekrar eden veri setlerinin, veri tipleri ile belirlendii alanlar ierisinde cihazlar tarafndan ayrtrabilen belgedir. Sadece cihazlarn ayrtrmas yetmez ayn zamanda insan gzyle okunabilir olmaldr. "Ne gryorsan onu imzala" yaklam ierisinde belge rahatlkla okunabilir de olmaldr. Bu format ayrtrabilirlik ve okunabilirlik zelliklerinden taviz vermeden belgeyi dokman haline getirir.

Ancak bugne kadar pdf, xml, Word, benzeri dosya formatlar ile gelen ve giden elektronik imzal dokmanlar irketlerin asl ihtiyac olan entegre edilebilir belge formatna dntrlememitir. E-inovasyon olarak KeepInFlow (Sreden kmadan) zm setimiz ierisinde Entegre Edilebilir Dokman (Belge) Formatlar kullanarak irketlerin kendi i sreleri ve d dnya ile belge alverilerinde utan uca srecin ierisinde kalarak entegre edilebilir belge al verii yapmalarn salyoruz.