Orjinal Belge ve Yasal Geçerlilik Nedir?

Orijinal Belge (Belgenin Aslı) Kanunlarımızda tanımlanmıştır. Belgenin orjinalliği ancak ve ancak "ıslak imza" ve/veya "elektronik imza" ile sağlanabilmektedir. 2004 yılında hayatımıza giren Elektronik İmza Kanunu ile ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip güvenli elektronik imza kullanıma alınmıştır. Özellikle orijinal belge, orijinal imza sahibi, v.b. suiistimal vakalarının önüne geçilmiş olmakla beraber kağıt belgenin elektronik belgeye dönüştürülmesi ile bir nebzede olsa şirketlerin iç uygulamalarına elektronik belgeyi almaları kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.

Islak imza ile geçmişten günümüze yürütülen belge alış verişi bir çok risk ve suiistimal vakasının gerçekleşmesine sebep olmuştur. Bunların haricinde iş hayatı içerisindeki diğer en önemli konu ise ıslak imzalı bir belgenin alıcı veya gönderici tarafından mevcut uygulamalara (ERP, CRM, BPM, DYS, B2B v.b.) entegre edilmesinin mümkün olmamasıdır. Bu entegrasyonu becerebilmek adına Tarayıcı, Fotokopi, OCR Uygulamaları gibi yatırımlar yapılmış ancak istenen entegre edilebilir yapı ve orijinal belgeye dayalı sistem bir türlü kurulamamıştır.

DMCA.com Protection Status