Orjinal Belgeli Faks [Elektronik İmzalı Faks]

OriginalFAX (a.k.a. Orjinal Belgeli, Orjinal mzal, Teyit Edilmi Faks)
"Orijinal Belgeyi", "Orijinal mza" ile gnderip, alabilen ve "Teyit Edilmi Faks" olarak alan dnyada ki ilk faks yazlm rndr. OriginalFAX, rnmz Orijinal Elektronik Belgeyi, Gvenli Elektronik mza ile ve Teyit Edilmi Faks olarak gnderip almay salamaktadr. Bu zelliin bir araya gelmesi ile bugne kadar karlalan hukuki skntlar, suistimal vakalar ve hak kayplarnn giderilmesini salamtr.

OriginalFax ofis hayatnda
Faks Nedir ?
Faks, Kat ortamda hazrladnz veya elektronik ortamda hazrlayp, imza atmak iin kat ortama kt aldnz dokmanlar imzalayp, sonrasnda taraycdan, tabletten veya cep telefonundan fotorafn ekerek veya taratarak ya da kat olarak faks cihazna koyarak alcsna ulatrmay salayan bir belge iletim teknolojisidir. Bu yaplan ilem, belgenin bir kopyasn, resmini yani fotokopisini kar tarafa iletmektir.

Faks (Fax) yaklak 40 yldr tm dnya genelinde kullanlmakta olan bir belge tama sistemidir. lkemizde 30 yllk bir gemii olan Faks sistemleri hem dnya genelinde hemde lkemizde belli artlarn salanmas durumunda yasal geerli bir belge tama yntemi olarak kanunlar tarafndan desteklenmitir.

lkemizde;
Borlar Kanununda Madde 14 te Faksn teyit edilmi olmak kaydyla yazl ekil artn salam olaca vurgulanmtr. Ayn maddede Gvenli Elektronik mzada yazl ekil artn salayan dier bir yntem olarak yerini almtr.

OriginalFAX' Neden Kullanmalym ?
 • Piyasada ki tm faks cihazlar veya yazlmlar Kopya (Fotokopi) Belgeyi kar tarafa iletir veya alr.
  Eer "Orijinal Belge" gndermek ve almak isterseniz sadece OriginalFAX ile bunu yapabilirsiniz.
 • Piyasada ki tm faks cihazlar veya yazlmlar mzann Kopyasn kar tarafa iletir veya alr.
  Eer "Orijinal mzal Belge" gndermek ve almak isterseniz sadece OriginalFAX ile bunu yapabilirsiniz.
 • Piyasada ki tm faks cihazlar veya yazlmlar Kopya Belge ve Kopya mza iletebildii iin "Teyit Edilmi" olmalar yani gnderenin ve/veya imza sahibinin alc tarafndan dorulanmas gerekmektedir. Bu teyit ilemi eitli yntemler ile riski gze alarak yaplmaya allmakta olup, hak kayb yaamamak ve yasal geerli teyit ilemi salayabilmek iin Orijinal Belgeyi de gndermeniz veya almanz gerekmektedir.

Eer Teyit Edilmi Faks kullanmak isterseniz sadece OriginalFAX ile bunu yapabilirsiniz.

Sektrde Hangi htiyacmz Karlyor?
 • Ticari faaliyetler srasnda kanunda tanmlanan veya kanun tarafndan belgelenmesi tavsiye olunan ilemlerde belge retilir ve bu belgeler muhataplara bilgi, onay v.b. amalarn yerine getirilmesi iin gnderilip, alnrlar.
 • Belge zerindeki imza sahibinin gerekten o kii olup olmadndan emin olmak.
 • Belge zerindeki imza sahibi veya sahiplerinin belge ieriindeki konu ile ilgili olarak imzaya yetkilil olup olmadklarndan emin olmak.
 • Belgenin aslnn yani orjinalinin alnp, gnderimesini salayabilmek.
 • Gnderilen belgenin alcsna ulap ulamadndan emin olabilmek.
 • Fiziki ariv maliyetlerini azaltmak.
 • htiya olduunda orijinal belgeye hzlca ulaabilmek.
 • Belgelerin kanunlarca belirlenmi saklama srelerinin otomatik olarak takip edilebilmesi.
 • Gnderilen veya alnan belgelerin firmada kullanlan ERP, CRM, BPM v.b. yazlmlar ile veri al veriini salayabilmek.


Standart Faks
zmleri
OriginalFax
Piyasada bulunan mevcut ticari rnler gz nne alnarak hazrlanmtr.
Standart Faks zellikleri
Teyit Edilmi Faks
E-imza Destei
Mobil mza Destei
      
Dijital mza Destei
SMS Destei
Zaman Damgas Destei
Karekod Destei
      
Teslim Edildi Bilgisi
Okundu Bilgisi
Teyit Edildi Bilgisi
      
Fotokopi Belge Teslimi
Orjinal Belge TeslimiDokman ve Belge (Evrak) Nedir ?
Kurumsal veya bireysel faaliyetlerin yerine getirilmesinde retilen ya da toplanan, henz belge vasf kazanmam her trl kaytl bilgi ise dokman olarak adlandrlmaktadr.

Herhangi bir bireysel veya kurumsal faaliyetin yerine getirilmesi iin alnm ya da faaliyetin sonucunda retilmi, ierik iliki ve format ile ait olduu faaliyet iin delil tekil eden kaytl bilgi, belge (evrak) olarak isimlendirilmektedir.


Islak mza, Gvenli Elektronik mza Nedir ?
 • Islak mza Nedir ?
  "Bir kimsenin, bir yaznn altna bu yazy yazdn veya onayladn belirtmek iin; her zaman, ayn biimde yazd ad ve iaret" olarak tanmlanr. Kiinin, kalemle belge zerine att imzaya slak imza denilir. Dier bir ifadeyle, orijinal belgedeki imzadr. Fotokopi ve karbonlu nshalardaki imzalar ile eitli materyallerle veya dijital yntemlerle oluturulan imzalar slak imza deildir.

 • Gvenli Elektronik mza Nedir ?
  • Elektronik mza Kanunu (5070)
   Madde 4- Gvenli elektronik imza;
   a) Mnhasran imza sahibine bal olan,
   b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan gvenli elektronik imza oluturma arac ile oluturulan,
   c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliinin tespitini salayan,
   d) mzalanm elektronik veride sonradan herhangi bir deiiklik yaplp yaplmadnn tespitini salayan, Elektronik imzadr.

  • Borlar Kanunu (6098)
   MADDE 14- Yazl ekilde yaplmas ngrlen szlemelerde bor altna girenlerin imzalarnn bulunmas zorunludur. Kanunda aksi ngrlmedike, imzal bir mektup, asllar bor altna girenlerce imzalanm telgraf, teyit edilmi olmalar kaydyla faks veya buna benzer iletiim aralar ya da gvenli elektronik imza ile gnderilip saklanabilen metinler de yazl ekil yerine geer.
   MADDE 15- mzann, bor altna girenin el yazsyla atlmas zorunludur. Gvenli elektronik imza da, el yazsyla atlm imzann btn hukuki sonularn dourur.

  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu (6100)
   MADDE 205- (1) Mahkeme huzurunda ikrar olunan veya mahkemece inkr edenden sadr olduu kabul edilen adi senetler, aksi ispat edilmedike kesin delil saylrlar.
   (2) Usulne gre gvenli elektronik imza ile oluturulan elektronik veriler, senet hkmndedir.
   (3) Hkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzal belgenin, gvenli elektronik imza ile oluturulmu olup olmadn resen inceler.

Orijinal Belge (Evrak) Nedir ?
 • Orijinal Kat Belge : Elektronik ortamda (Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu) hazrlanp kada bastrlarak ilgili kii veya kiilerce slak imza ile imzalanmas sonucunda oluan belgeye Orijinal Kat Belge denir. Dier bir ekli ise direkt olarak kat ortamda oluturulup (El Yazs, Daktilo, Telgraf v.b.) ilgili kii veya kiilerce slak imza ile imzalanmas sonucunda oluan belgeye Orijinal Kat Belge denir.

 • Orijinal Elektronik Belge : Elektronik ortamda (Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu) hazrlanp yine elektronik ortamda (Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu) ilgili kii veya kiilerce "Gvenli Elektronik mza" veya mobil ortamda "Mobil mza" ile imzalanana belgelere Orijinal Elektronik Belge denir.

Kat veya Elektronik Orijinal Belge Kar Tarafa Nasl letilir ?
Orijinal Belge (Kat) Aadaki Yntemler le letilir
Belgenin asl kat ve belge slak imzal olduu iin ve belgenin alcsna orijinal halini koruyarak iletilmesi iin aadaki yntemlerden biri ile gnderilmesi gerekmektedir. Bu iletim yntemleri kanunlarmzda belirtilen yntemlerdir.

 • Mektup, adeli Taahhtl Mektup olarak bildiimiz bu yntem gnderilen belgenin alcya ulap ulamad konusunda teslim garantisi salar. Ancak ulaan belgenin ieriinin ne olduunu garanti etmez.

 • Telgraf, Gnmzde kullanm giderek azalm olsa da halen belli miktarlarda kullanm bulunan bir yasal geerli belge iletim yntemidir. Ancak telgrafa belgenin ierii yeniden yazlr ve ilgili kii tarafndan imzalanr. Alc taraf Telgraf aldnda imza yetkilisi tarafndan imzalanmas gerekir.

 • Faks, Teyit edilmi olmak kaydyla yasal geerli bir iletim yntemidir. Teyit ilemi Faks zerinden gelen belgenin zerindeki imza sahibinin beyan ile mmkndr. tihatlarda en uygun teyit yntemi olarak Faks ile gnderilen belgenin orjinalininde elden veya dier yasal geerli yntemlerden birisi ile teslim edilmesi gereklidir.

Orijinal Belge (Elektronik) Aadaki Yntemler le letilir
Belgenin asl elektronik ve bu elektronik belge gvenli elektronik imza ile imzalanm olduu iin belgenin alcsna orijinal halini koruyarak iletilmesi iin aadaki yntemlerden biri ile gnderilmesi gerekmektedir. Bu iletim yntemleri kanunlarmzda belirtilen yntemlerdir.

 • KEP
 • Faks
 • E-Posta (Kanunlarda belirtilmiyor)
 • SFTP (Kanunlarda belirtilmiyor)
 • Web Servis (Kanunlarda belirtilmiyor)
 • Web Uygulamalar (Kanunlarda belirtilmiyor)

Belge, Senet, Delil, Tank, Yasal Geerli Ne Demek ?
Hukuk Muhakemeleri Kanununda aadaki gibi tariflenmitir:
 • Belge,
  MADDE 199- (1) Uyumazlk konusu vakalar ispata elverili yazl veya basl metin, senet, izim, plan, kroki, fotoraf, film, grnt veya ses kayd gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi tayclar bu Kanuna gre belgedir.

 • Senetle ispat zorunluluu,
  MADDE 200- (1) Bir hakkn doumu, drlmesi, devri, deitirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrar ve itfas amacyla yaplan hukuki ilemlerin, yapldklar zamanki miktar veya deerleri ikibinbeyz Trk Lirasn getii takdirde senetle ispat olunmas gerekir. Bu hukuki ilemlerin miktar veya deeri deme veya bortan kurtarma gibi bir nedenle ikibinbeyz Trk Lirasndan aa dse bile senetsiz ispat olunamaz. (2) Bu madde uyarnca senetle ispat gereken hususlarda birinci fkradaki dzenleme hatrlatlarak kar tarafn ak muvafakati hlinde tank dinlenebilir.

 • Senede kar tankla ispat yasa,
  MADDE 201- (1) Senede bal her eit iddiaya kar ileri srlen ve senedin hkm ve kuvvetini ortadan kaldracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki ilemler ikibinbeyz Trk Lirasndan az bir miktara ait olsa bile tankla ispat olunamaz.

 • MADDE 205- (1) Mahkeme huzurunda ikrar olunan veya mahkemece inkr edenden sadr olduu kabul edilen adi senetler, aksi ispat edilmedike kesin delil saylrlar.
  (2) Usulne gre gvenli elektronik imza ile oluturulan elektronik veriler, senet hkmndedir.
  (3) Hkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzal belgenin, gvenli elektronik imza ile oluturulmu olup olmadn resen inceler.