e-Sözleşme Dijital Dönüşüm Sistemi


Kurumsal anlaşmalarımızı yasal geçerli hale getirmek amacıyla üzerinde anlaşılan ortak metinlerle sözleşme oluşturmaktayız. Sözleşme süreci kurum içerisinde kullanılan BPM, ERP ve/veya özel uygulama yazılımları tarafında template olarak hazırlanır ve muhatapla paylaşılır. Bu noktadan sonra artık sözleşme taslağı WORD (genellikle) ortamında değişiklikleri izleme [track changes] ile taraflar arasında dolaşır. Ortak metin oluştuğunda ise baskısı alınır ve imzalanır. Sözleşme bu noktadan sonra yeniden süreç içerisine PDF olarak taranır, mümkün olursa OCR ile metne çevrilir ve saklanır. Bununla birlikte artık yeniden süreç içerisine alınmış olur.

Elektronik imza altyapısını kullanan bazı kurum sözleşmelerini e-imzalı olarak da göndermektedirler. Serbest metin halinde hazırlanan içerik genellikle PDF formatında hazırlanır. E-imza burada göndericinin kimlik bilgilerinin denetimi için uygun bir çözüm olmaktadır. Ancak aşağıdaki bazı temel taleplere hala cevap veremez;

A. Sözleşme İçeriğinin ilgili Alanlarının Ayrıştırılması,
B. Sözleşme İçeriğinin Tam Metninin Arşivlenebilmesi,
C. imza Sahiplerinin yetkiler alanlarının kontrolü.
D. İmza Sahiplerinin mali sorumluluk kontrolü.

Ticari hayatın en önemli belgesi konumunda olan sözleşmeleri alıp, göndermenizi, saklamanızı, iç uygulamalarınız ile entegre edebilmenizi sağlar. Kağıt ve Islak imzaya ihtiyaç duyulmadan, imza sahibini doğrulama, imza sirkülesinde yetkisi olup olmadığını belirleme v.b. kontrolleri sizin adınıza E-Sözleşme Çözümü gerçekleştirir. Artık elektronik ortamda ve elektronik imza ile sözleşmelerinizi yönetebilir hale gelirsiniz.

E-Sözleşme çözümü kurum ve muhatabı arasında gerçekleşen talep işleminin,
  • Yasal geçerliğe sahip orjinal belge oluşturulması ,
  • İmza sürküleri ve Vekaletnamelerin denetlenebilmesi,
  • Sistemlere ek yük getirmeden entegre edilmesi,
  • Süreç dışında olan müşterilerle haberleşmede süreç içinde kalmalarını sağlaması
ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Aşağıdaki karşılaştırma tablosu mevcut olan ürünlerle karşılaştırma içermektedir.

E-posta/Faks ile
gönderilen PDF
Islak İmza E-imzalı PDF E-Sözleşme
Piyasada bulunan ticari ürünler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Taranmış/Orjinal İmza
Belge Orjinalliği (İmza Taklit mi?)
E-İmza Kullanımı
Kimlik Doğrulama
Firma Tespiti
 
Talimat Hazırla
Talimat Eksik Kontrolü
Gönderim Öncesi İmza Doğrula
Belge Bütünlüğü Denetleme
Kolaylıkla ERP Entegre Edilebilme
 
Farklı Protokoller Üzerinden Teslim Edilebilme
Banka Tarafında İmza Doğrulama
 
İmza Sirküleri Doğrulama
İmza Sirküleri Oluşturma
Kolaylıkla Banka Entegre Edilebilme


Yaptığımız İşi Nasıl Tarif Ediyoruz?

Yasal geçerli dijital dönüşüm ve yasal geçerli iletişim teknolojileri üzerine çalışarak, Entegre Edilebilir Belge üretir, Bu Orjinal Belgeyi alıcıya; elektronik ortamda, Yasal Geçerli ve Güvenli şekilde ulaşmasını sağlayan ve en sonunda Belgeyi Doğrulayan teknolojiler geliştiririz.

We build capability not dependence
DMCA.com Protection Status