E-imzalı Doküman Arşivleme Çözümü


Elektronik imza ile imzalanmış olan içeriklerin uzun süreli olarak yasal geçerliliğini sağlayarak saklamasını sağlayan çözümdür. Dokümanların içeriğine göre arşivlenmesi gereken süreler bulunmaktadır. Örneğin İçeriği Türk Ticaret Kanunu ilgilendiren dokümanların 5 yıl, İçeriği Borçlar Kanunu ilgilendiren dokümanlarında göre 10 yıl saklanmaları gerekmektedir. Elektronik imza ile imzalanmış olan dokümanlar imza türüne bağlı olarak sertifika bitim tarihlerine göre yeniden imzalanmaları gerekir. Bu işlem zaman damgası ile yapılmaktadır.

Arşivlenen her doküman yüklenme aşamasından imha aşamasına göre denetlenerek kontrol edilir. Sertifika bitiş tarihlerinin bitiş tarihlerine yakınlaşınca doküman yeniden işleme alınarak işlenir. Bu sayede sertifikaları süresi dolmuş olmasına rağmen doğrulama mümkün olacaktır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde elektronik ortamda ve elektronik imza ile gerçekleştirdiğiniz belgeleri saklamanızı, doğrulamanızı, arşivlemenizi ve süresi dolduğunda imha edilmesini sağlayan ürünümüz. Ceza Muhakemeleri Kanununda da belirtildiği üzere Islak imzalı belge ile Elektronik imzalı belgenin çelişmesi durumunda Elektronik imzalı belge geçerli sayılır.

DMCA.com Protection Status