Akıllı HR (IK e-Bordrolama ve IK Formları)

Akıllı HR - Genel Tanıtım

Akıllı HR Uygulaması "Yasal Geçerli Dijital İK - Süreç ve Belge Yönetimi Çözümüdür". Firmaların kanun / mevzuat gereğince İnsan Kaynakları süreçleri içerisinde düzenlemesi, imzalaması, teslim etmesi, imzalatması ve saklaması gereken tüm evrakları hiç kağıt evrak kullanmadan , tamamen dijital ortamda ve dijital belge olarak aynı yasal geçerlilik ile dijital olarak da yapılabilmesini sağlar.

İK Sürecindeki Tüm Belgelerin ;
 • Oluşturulmasını,
 • Personele Gönderilmesini,
 • Personele Teslim Edilmesini,
 • Personel Tarafından Görüntülenmesini,
 • Personel İçin Uygunsa İmza/Onaylanmasını,
 • Personel İçin Uygun Değilse İtiraz Edebilmesini,
 • Yasal Geçerli Olarak Saklanabilmesini,
 • Firma ve Personel Tarafından Erişilebilmesini
 • ÇİFT YÖNLÜ ETKİLEŞİMLİ OLARAK KULLANILABİLMESİNİ
  • Firmadan > Personele
  • Personelden > Firmaya karşılıklı etkileşimli olarak işlemler yapılabilmesini sağlar.


Akıllı HR - Tüm İK Belge İşlemleri İçin Kullanılabilir

Akıllı HR, İK süreci içerisinde ki tüm belgeleri uçtan uca ve dijital ortamda yönetebilmenizi sağlar. Belgenin oluşturulma aşamasından başlayarak, teslim edilmesi, imzalanması ve saklanması aşamasına kadar ki tüm süreçlerde dokümanın değişmezliği, teslimi, görüntülenmesi, onaylanması, imzalanması ve saklanmasını yasal geçerli teknolojiler ile kayıt ve koruma altında tutar. Yapılan işlemler, tutulan kayıtlar olası bir işveren ve işçi anlaşmazlığında mahkemede delil olarak kullanılabilir yasal geçerliliktedir.
 • CV, İş Görüşmesi, KVKK, İş Teklifi, İş Sözleşmesi, Özlük Belgeleri v.b.
 • e-Bordro, İzin, Mesai, Prim, Avans, Masraf, Zimmet Formları v.b.
 • Fesih, İhbar, İhtar, Savunma Dilekçesi v.b.
 • Performans, Eğitim, İSG Formları v.b.
 • Atama, Görevlendirme Yazıları v.b.
 • Banka Kredisi için Maaş Yazısı / Bordro v.b.
 • Yasal Geçerli Dijital Arşivde Saklama (Minumum 10 Yıl)
 • DİĞER İK Dokümanları, Form ve Dilekçeler v.b.


Akıllı HR ile Dijital Özlük Belge İşlemleri

Akıllı HR ile Özlük İşlemleri ve Özlük Evraklarının tümü dijital belge olarak dijital ortamda ve yasal geçerli olarak yapılabilir.


Akıllı HR - Yasal Geçerli Teknolojileri

Akıllı HR ürünü içerisinde ki yasal geçerli dijital dönüşüm teknolojileri ile Yasal Geçerli DİJİTAL İK süreçlerinizi kanun / mevzuata uygun bir şekilde uçtan uca yönetebilirsiniz. Akıllı HR içerisinde, kanun / mevzuatta belirtilmiş olan tüm yasal geçerli dijital dönüşüm teknolojileri bulunmakta olup, tüm bu teknolojiler Akıllı HR ürünü içerisinde firma ve personellerinin kullanımına sunulmaktadır.

Akıllı HR - Yasal Geçerli Teknolojileri :
 • Elektronik İmza (E-imza)
 • Mobil İmza (M-imza)
 • Zaman Damgası İmza (ZD)
 • Dijital İmza / Biyometrik İmza
 • Islak İmza (Teyit Edilebilen ve Doğrulanabilen)
 • Akıllı İmza (Tübitak Zaman Damgası + SMS/OTP + Forensic Log)
 • İmza Doğrulama ve Uygunluk Beyanı
 • Harware Secure Module (HSM)
 • Kriptografik ve Blockchain Altyapısı
 • QR Kod / Karekod
 • Çift Yönlü İşlemler / Self Servis İK PORTALI (On Boarding)
 • Akıllı HR / API (Mevcut Bordro ve/veya IK Uygulamalarınız ile Entegre Kullanabilirsiniz.)


Akıllı HR – Yasal Geçerlilik Hakkında

AKILLI HR, DİJİTAL İK SÜREÇLERİNDE YASAL GEÇERLİLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAR ve MAHKEMELERDE Kİ İŞÇİ - İŞVEREN DAVALARINDA ARANAN TÜM GEÇERLİLİK KRİTERLERİNİN 12 de 12 sini KARŞILAR.

1. İşveren, Kağıt ve Islak imza ile yapmakta olduğu işlemleri BASİRETLİ İŞ ADAMINDAN beklenen kriterlere uygun olarak ister ise dijital ortamda da yapabilir.

2. HUKUKUN EŞİTLİK İLKESİNE uygun olarak, işveren ve işçinin kullandığı sistem ÇİFT YÖNLÜ olarak çalışmalıdır.

3. İşçi, belgenin içeriğini kabul etmiyorsa ve İTİRAZ edecek ise kullandırılan sistem buna başkaca bir araca ihtiyaç duymadan İTİRAZA İZİN vermelidir.

4. İşçi, kendisine işveren tarafından gönderilen belgeyi imzaladığında veya itiraz ettiğinde, söz konusu belge için DELİL EDİNME HAKKINI kullanabilmelidir.

5. İşçi, imzalayacağı veya itiraz edeceği belgeyi GÖRDÜĞÜ HALİ ile imzalayabilmelidir.

6. İşçi, İmzaladığı veya İtiraz ettiği belgeyi ve BELGE ÜZERİNDE ki İMZA veya İTİRAZINI GÖREBİLMELİDİR.

7. Tarafların İMZASI veya İTİRAZI sadece ve sadece belge üzerinde olmalıdır. LOG veya VERİ TABANINDA imza, onay veya itiraz OLMAZ.

8. İmza/itiraz edilen belge ve belge üzerinde ki imza / itiraz BAŞKACA BİR ARACA ihtiyaç duymadan görülebilmelidir.

9. İşçi ve işveren için imzalanmış veya itiraz edilmiş BELGENİN VE İÇERİĞİNİN DEĞİŞMEZLİĞİ GARANTİ ALTINDA OLMALIDIR.

10. Taraflar için İMZA ATANLARIN KİMLİK DORULAMASI VE İSPATI MÜMKÜN OLMALIDIR.

11. İşçinin kendisinin belirleyebileceği ve SADECE KENDİSİNİN SAHİP OLDUĞU VE BİLDİĞİ - EK GÜVENLİK (kullanıcı adı, parola v.b.) olmalıdır.

12. Kullanılan Dijital İK sisteminin 3.TARAF ŞAHİDİ ve devletin yetki verdiği kurumlarda AYRICA İŞLEM KAYDI da bulunmalıdır.
Akıllı HR – Kurulum ve Kullanım :

Akıllı HR yazılımı müşterinin sunucusuna kurulur ve müşterinin sunucusundan çalışır. Tüm bilgi ve belgeler müşterinin kendi sunucusunda bulunur. KVKK ve Bilgi Güvenliği açısından en ideal çözümdür.

Akıllı HR yazılımı müşteriye hem hazır çözüm hemde API olarak sunulur. Müşteri istediğini kullanabilir veya ikisini birden de kullanabilir.

Akıllı HR ; bilgisayar, tablet, kiosk ve cep telefonu ile erişim sağlanarak kullanıcı dostu arayüzleri ile kolayca kullanılabilmektedir.

Akıllı HR - Hazır Uygulama ; Firma ve çalışanlar web tabanlı uygulama arayüzü üzerinden uygulamaya erişerek uygulamayı tüm özellikleri ile beraber kullanabilirler.Akıllı HR - Web Arayüzünden KullanımAkıllı HR - Cep Telefonundan Kullanım :Akıllı HR – Entegrasyon - API Hakkında :

Akıllı HR – API ile müşteriler mevcut kullanmakta oldukları Bordro, İK Yazılımı, Portal, Bpm, Mobil Uygulama v.b. diğer uygulamalarına Akıllı HR’da ki tüm yasal geçerli teknolojileri kolayca entegre edebilirler. Böylece mevcut uygulamalarında eksik kalan yasal geçerliliği Akıllı HR – API vasıtasıyla sağlamış olurlar ve kendi alıştıkları uygulamadan da Akıllı HR da ki aynı yasal geçerliliği sağlamış olurlar.Akıllı HR – Fiyatlama Modelleri :

 • Yıllık Kiralama Modeli

Bu modelde müşterinin personel sayısına göre yıllık fiyatlandırma yapılır. Tüm evrak işlemleri limitsiz adet olarak yapılabilmektedir.

 • Lisans Modeli

Bu modelde müşterinin personel sayısına göre ömür boyu lisans fiyatlandırması yapılır. Tüm evrak işlemleri limitsiz adet olarak yapılabilmektedir.

 • Kontör – Kullanacağın Kadar Öde Modeli

Bu modelde müşterinin personel sayısı ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Atılan her bir imza 1 kontör olarak belirlenmiştir.Akıllı HR Faydaları :

 • İK sürecinde ki tüm evrak işlemlerini dijital ortamda ve yasal geçerli olarak yapmanızı sağlar.
 • İK sürecinde ki kağıt evrakları ortadan kaldırarak Operasyonel Verimlilik artışı sağlar.
 • Kağıt evrakların fiziki olarak saklama zorunluluğu ve saklama maliyetlerinin sıfırlanmasını sağlar.
 • Personel kendisine cevap/onay verebilme, itiraz edebilme ve ihtiyaç duyduğunda evraklarına erişebilme hakkı sunulması sayesinde şirketine olan güveni ve bağlılığı artar.
 • Doğaya ve çevreye zarar vermeden tüm işlemlerin dijital ortamdan yapılabilmesini sağlar.
DMCA.com Protection Status