Elektronik İmza Doğrulama SmartValidator Suite

Elektronik İmza Doğrulama
Dijital dönüşüm önemli araçlarından elektronik ve mobil imza bir çok uygulama alanında kullanılmakta. Kurumlar imzalanan dokümanlar ilgili kişilerle çeşitli yöntemlerle paylaşıp iş süreçlerinin başlatılmasını sağlamaktadır. Dış kurumlara giden elektronik imzalar ise o kurumun kullandığı doğrulama araçlarıyla doğrulanarak işleme alınmakta. Yaygın kullanımda imza doğrulama aşaması sadece dokümanın imzasının geçerli olduğu ve imzacı kişilerin bilgilerini sağlamakta.

Sadece İmzanın Geçerli Olduğunu ve İmzacıların Kimler Olduğunu Söylemek Bir İş Süreci Başlatmak İçin Yeterli mi?
eSignBox SmartValidator Suite Nedir?
Elektronik olarak imzalanmış bir dokümanın imza geçerliliğini ve imzacı bilgilerini raporlayan, 45 ayrı noktayı kontrol ederek imzanın kullanılabilir uygulama alanlarını belirten; üretilen raporu delil oluşturacak şekilde sunan raporlama katmanıdır.
eSignBox SmartValidator Suite Ne İşe Yarar?
Temel olarak bir imza denetleme aracıdır. Bununla birlikte;

  • İmzanın Farklı uygulama alanları için geçerliliğini belirtir. Böyle uç kullanıcı teknik bir bilgiye sahip olmadan kendisine ileten dokümanın, yaptığı işte geçerli olup olmadığını bilir,
  • Doğrulama işlemi sonucunu delil oluşturmak amacıyla yasal kriterleri ekler. Gerektiğinde rapor delil olarak kullanılmak üzere paylaşılabilir,
  • Doğrulama için sunduğunuz dokümanı gerekli hallerde Elektronik Arşiv* özelliği kazandırır. Doküman içinde bulunan imzaların eksik kriterlerini tamamlar ve uzun yıllar doğrulabilecek hale getirir,
  • Uygun uygulama alanları için 7/24 raporun internet üzerinden erişimini sağlar.**

eSignBox SmartValidator Suite Ne İşe Yarar?
* eSignBox Fusion arşivleme modülü kullanılarak
** Yasal geçerli arşiv hizmetinden yararlanılabilmesi ve dokümanın paylaşıma uygun olması durumunda kullanılabilir. Bu talep Akreditasyon, Belgelendirme, Log Kayıtları iletme vb uygulama alanları için uygundur.
eSignBox SmartValidator Suite Nerelerde Kullanılır?
Genel doküman doğrulama operasyonların varsayılan aracı olarak kullanılabilir. Bunun dışında;
  • 45+ üzerinden kriteri kullanarak Finansal İşlemler, Sözleşme İşlemleri, Devlet Teşvikleri gibi alanlara özel uygunluk belgesi oluşturmak için,
  • Doğrulama sonrasında delil oluşturarak saklanabilir bir format oluşturmak için,
  • Doğrulama sonrasında uygun kriterlere göre doküman formatının upgrade edilerek arşivlenebilir hale getirilmesini için kullanılır,
  • Operayon görevlilerinin (teknik yetkinliği olmasa dahi) dokümanın imzasını ayrıntılı bir şekilde yorumlayabilmesini sağlar.
  • QR kod ile dokuman referansı takibi yapabilme.
eSignBox SmartValidator Suite Nerelerde Kullanılır?
eSignBox SmartValidator Suite KeyWords:
İmza Doğrulama, PAdES, CAdES, XAdES, ESHS, Zaman Damgası, Yasal Geçerli, Delil Üretleme, KVKK

DMCA.com Protection Status