e-Mutabakat(Yasal Mutabakat) Dijital Dönüşüm Sistemi

Muhasebe mutabakat işlemleri kurumlar arasında yapılan zorunlu bir faaliyettir. Bu işlem günümüzde telefon, fax, e-posta ile yapılmaktadır. Bu işlem daha önce posta, telefon, faks yoluyla bildirim yapılırken, artık eposta yoluyla muhatabına gönderilen ileti ve içerisinde bulunan bir link vasıtasıyla yapılmaktadır. Epostayı alan alıcı linke tıklayarak borç/alacağa mutabık olup olmadığına kutucuğu işaretliyerek cevap verir. İtiraz halinde ise cari hesap ekstreleri üzerinden anlaşılmaya çalışılır.

Bazı kurumlar tedarik zinciri içerisindeki muhtapları için kapalı devre uygulamalar hazırlamıştır. Epostada gördükleri doğru muhataba ulaşamama problemleri yüzünden bu işlemler portaller üzerinden yapılır. Ancak aşağıdaki bazı temel taleplere hala cevap veremez;

A. Kimlik denetimi yapılmaması. Şifreye sahip olan kişinin onay verebilmesi,
B. İmza Sahiplerinin yetkiler alanlarının kontrolü.
C. İmza Sahiplerinin mali sorumluluk kontrolü.

Türk Ticaret Kanununda Madde 89 ile Madde 94 de dahil olarak tanımlanmış olan Cari hesap ve buna bağlı işlemlerde önemli olan belgelerden olan Mutabakat, Ekosisteminiz ile alacak ve borç durumlarınızı aylık veya dönemsel olarak teyitleştiğiniz ve TTK da belirtilen işlemleri gerçekleştirebileceğiniz ürünümüz olup, yasal geçerli alacak, borç, cari hesap, Ba, Bs, işlemlerinizi gerçekleştirmeyi sağlar. Entegre edilebilir yapısı ile iç uygulamalarınıza tam entegre çalışır. TTK da belirtildiği üzere Güvenli Elektronik imza ile imzalayıp göndermenizi sağlar ve firmanızın riskini sıfırlar.

E-Mutabakat çözümü kurum ve muhatabı arasında gerçekleşen talep işleminin,
  • Yasal geçerliğe sahip orjinal belge oluşturulması ,
  • İmza sürküleri ve Vekaletnamelerin denetlenebilmesi,
  • Sistemlere ek yük getirmeden entegre edilmesi,
  • Süreç dışında olan müşterilerle haberleşmede süreç içinde kalmalarını sağlaması
ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Aşağıdaki karşılaştırma tablosu mevcut olan ürünlerle karşılaştırma içermektedir.

E-posta/Faks ile
gönderilen PDF
Islak İmza E-imzalı PDF E-Mutabakat
Piyasada bulunan ticari ürünler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Taranmış/Orjinal İmza
Belge Orjinalliği (İmza Taklit mi?)
E-İmza Kullanımı
Kimlik Doğrulama
Firma Tespiti
 
Talimat Hazırla
Talimat Eksik Kontrolü
Gönderim Öncesi İmza Doğrula
Belge Bütünlüğü Denetleme
Kolaylıkla ERP Entegre Edilebilme
 
Farklı Protokoller Üzerinden Teslim Edilebilme
Banka Tarafında İmza Doğrulama
 
İmza Sirküleri Doğrulama
İmza Sirküleri Oluşturma
Kolaylıkla Banka Entegre Edilebilme


Yaptığımız İşi Nasıl Tarif Ediyoruz?

Yasal geçerli dijital dönüşüm ve yasal geçerli iletişim teknolojileri üzerine çalışarak, Entegre Edilebilir Belge üretir, Bu Orjinal Belgeyi alıcıya; elektronik ortamda, Yasal Geçerli ve Güvenli şekilde ulaşmasını sağlayan ve en sonunda Belgeyi Doğrulayan teknolojiler geliştiririz.

We build capability not dependence
DMCA.com Protection Status