e-Mutabakat(Yasal Mutabakat) Dijital Dönüşüm Sistemi

Muhasebe mutabakat ilemleri kurumlar arasnda yaplan zorunlu bir faaliyettir. Bu ilem gnmzde telefon, fax, e-posta ile yaplmaktadr. Bu ilem daha nce posta, telefon, faks yoluyla bildirim yaplrken, artk eposta yoluyla muhatabna gnderilen ileti ve ierisinde bulunan bir link vastasyla yaplmaktadr. Epostay alan alc linke tklayarak bor/alacaa mutabk olup olmadna kutucuu iaretliyerek cevap verir. tiraz halinde ise cari hesap ekstreleri zerinden anlalmaya allr.

Baz kurumlar tedarik zinciri ierisindeki muhtaplar iin kapal devre uygulamalar hazrlamtr. Epostada grdkleri doru muhataba ulaamama problemleri yznden bu ilemler portaller zerinden yaplr. Ancak aadaki baz temel taleplere hala cevap veremez;

A. Kimlik denetimi yaplmamas. ifreye sahip olan kiinin onay verebilmesi,
B. mza Sahiplerinin yetkiler alanlarnn kontrol.
C. mza Sahiplerinin mali sorumluluk kontrol.

Trk Ticaret Kanununda Madde 89 ile Madde 94 de dahil olarak tanmlanm olan Cari hesap ve buna bal ilemlerde nemli olan belgelerden olan Mutabakat, Ekosisteminiz ile alacak ve bor durumlarnz aylk veya dnemsel olarak teyitletiiniz ve TTK da belirtilen ilemleri gerekletirebileceiniz rnmz olup, yasal geerli alacak, bor, cari hesap, Ba, Bs, ilemlerinizi gerekletirmeyi salar. Entegre edilebilir yaps ile i uygulamalarnza tam entegre alr. TTK da belirtildii zere Gvenli Elektronik imza ile imzalayp gndermenizi salar ve firmanzn riskini sfrlar.

E-Mutabakat zm kurum ve muhatab arasnda gerekleen talep ileminin,
  • Yasal geerlie sahip orjinal belge oluturulmas ,
  • mza srkleri ve Vekaletnamelerin denetlenebilmesi,
  • Sistemlere ek yk getirmeden entegre edilmesi,
  • Sre dnda olan mterilerle haberlemede sre iinde kalmalarn salamas
ihtiyalarn karlamak zere hazrlanmtr. Aadaki karlatrma tablosu mevcut olan rnlerle karlatrma iermektedir.

E-posta/Faks ile
gnderilen PDF
Islak mza E-imzal PDF E-Mutabakat
Piyasada bulunan ticari rnler gz nne alnarak hazrlanmtr.
Taranm/Orjinal mza
Belge Orjinallii (mza Taklit mi?)
E-mza Kullanm
Kimlik Dorulama
Firma Tespiti
 
Talimat Hazrla
Talimat Eksik Kontrol
Gnderim ncesi mza Dorula
Belge Btnl Denetleme
Kolaylkla ERP Entegre Edilebilme
 
Farkl Protokoller zerinden Teslim Edilebilme
Banka Tarafnda mza Dorulama
 
mza Sirkleri Dorulama
mza Sirkleri Oluturma
Kolaylkla Banka Entegre Edilebilme


Yaptmz i Nasl Tarif Ediyoruz?

Yasal geerli dijital dnm ve yasal geerli iletiim teknolojileri zerine alarak, Entegre Edilebilir Belge retir, Bu Orjinal Belgeyi alcya; elektronik ortamda, Yasal Geerli ve Gvenli ekilde ulamasn salayan ve en sonunda Belgeyi Dorulayan teknolojiler gelitiririz.

We build capability not dependence