İmza Sirküleri Doğrulama Sunucu Uygulaması

Kurumsal sözleşme, talimat, başvuru gibi süreçlerin tamamını, kurumun yetkili kıldığı kişi veya kişiler tarafından yapılması gerekir. İmza sirküleri ve Vekaletnameler kurumsal süreçlerde kişilerin yetki ve sorumluluklarını belirleyen yasal geçerli belgelerdir. İmza yetkisi yapılacak olan işleme tanımlanır. Ana çatıda münferiden veya müştereken yapılacak işlemler bulunur. Her yetkilinin yapmış olduğu maddi sorumluluk büyüklükleri, belirlenen gruplara göre işlemi kaç kişinin yapacağına kadar bir çok işlem için roller tanımlanmıştır.

Yetkilerin verilmesi Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Odası ve Noter kayıtlarında bulunmasına rağmen bu bilgilerin geçerliliği için en son Noter alınan imza sirküleri veya vekaletname ile sağlanır. Gelişen teknolojiye rağmen bu kurumlar mevcut bilgiler hukuksal bağlayıcılık içeren bir servis üzerinden taraflarla paylaşmamaktadır. Bu sebeple bütün ticari işlemlerde süreç manuel ve göz kontrolü ile yürümektedir.

Uygulamamız kurumların imza sirküleri ve vekaletnameleri kayıt eder. İçerisinde bulunan yetkilere kişilere yetki matriksi oluşturur. Sorgulanan herhangi bir elektronik imzalanmış belgenin yetki kontrollerini yapar. Kullanıcı gözle kontrol etmesi gereken alanları sistem otomatik olarak yapar. Bu sayede oluşacak problemlerin önüne geçilmiş olur.

Sistemlerimiz kendi içerisinde entegre olarak çalışır. Hazırlamış olduğumuz Entegre Edilebilir Doküman ile maddi sorumluluk sınırlamalarıda aynı şekilde kontrol edilir. Böylece sadece yetki kontrolü dışında içerik kontrolü de yapmak mümkün hale gelmiş olur. Süreç sonunda kullanıcı bu kontrol dışında manuel olarak belirtilen durumları teyit eder. Süreç kayıt altında gerçekleştiği için geçmişe yönelik olarak işlem süreci kütük bilgisi de oluşturulmuş olur.

İmza Sirküleri Doğrulama Sunucusu Uygulamasının sağladığı faydalar
  • Toplu olarak doküman kontrolü yapabilir,
  • Doküman da bulunan kişilerin Kimlik Doğrulamasını gerçekleştirir,
  • İmza ata kişinin yetki doğrulamasını yapar,
  • Entegre edilebilir doküman ile maddi sorumluluk kontrolü yapar,
  • Vekaletname ve İmza sürküleri için imza sahiplerinden beyan alır ve doğrular
  • İnsan dalgınlıklarından dolayı oluşacak hataları önler
  • Ön kontrolleri yaparak kullanıcının karar verme sürecini hızlandırır


DMCA.com Protection Status