Entegre Edilebilir Döküman Nedir?

Reel sektör bugün bazı doküman formatlarını (Excel, Word vb.) endüstriyel standart olarak varsayılmış, kullanmış ve kulanmaya devam etmektedir. Ancak bu belgelerin yapısı gereği serbest metin olmaları, sistemler tarafında entegre edilebilmesini çoğu zaman imkansız hala getirmiştir. Doküman içeriğini bu denli değişken olması ve bir şablon oluşturulamaması endüstrinin önünde büyük engel oluşturmaktadır. Denetimli aktarım (insan müdahalesiyle) süreçlerin sürekli entegrasyonuna engel olmuştur. Uluslararası alanda ise, konuyla ilgili bir çok standart oluşturulmuş ve çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Entegre edilebilir doküman formatı belge içerisinde tekrar eden veri setlerinin, veri tipleri ile belirlendiği alanlar içerisinde cihazlar tarafından ayrıştırabilen belgedir. Sadece cihazların ayrıştırması yetmez aynı zamanda insan gözüyle okunabilir olmalıdır. "Ne görüyorsan onu imzala" yaklaşımı içerisinde belge rahatlıkla okunabilir de olmalıdır. Bu format ayrıştırabilirlik ve okunabilirlik özelliklerinden taviz vermeden belgeyi doküman haline getirir.

Ancak bugüne kadar pdf, xml, Word, benzeri dosya formatları ile gelen ve giden elektronik imzalı dokümanlar şirketlerin asıl ihtiyacı olan entegre edilebilir belge formatına dönüştürülememiştir. E-inovasyon olarak KeepInFlow (Süreçden Çıkmadan) çözüm setimiz içerisinde Entegre Edilebilir Doküman (Belge) Formatları kullanarak şirketlerin kendi iç süreçleri ve dış dünya ile belge alışverişlerinde uçtan uca sürecin içerisinde kalarak entegre edilebilir belge alış verişi yapmalarını sağlıyoruz.

DMCA.com Protection Status