IK Personel Portalı Uygulaması

Genel Bakış

Firmaların mevzuat gereği İnsan Kaynakları (İK) süreçleri içerisinde bulundurması ve düzenlemesi gereken tüm evrakları kağıt evrak olmadan, tamamen dijital ortamda ve yasal geçerli olarak;
 • e-Bordro Belgesinin Oluşturulmasını,
 • Personele Gönderilmesini,
 • Personele Teslim Edilmesini,
 • Personel Tarafından Görüntülenmesini,
 • Personel İçin Uygunsa İmza/Onaylanmasını,
 • Personel İçin Uygun Değilse İtiraz Edebilmesini,
 • Yasal Geçerli Olarak Saklanabilmesini,
 • Firma ve Personel Tarafından Erişilebilmesini
sağlayan ve İK süreci içerisinde ki tüm gerekli dokümanları uçtan uca yönetebilmenizi sağlayan "Yasal Geçerli" Dijital İK çözümüdür. Dokümanın oluşturulup, saklanmasına kadar ki tüm süreçlerde dokümanın değişmezliği, teslimi, görüntülenmesi, onaylanması ve saklanması yasal geçerli teknolojiler ile kayıt ve koruma altında tutulur. Olası bir işveren ve işçi anlaşmazlığında mahkemede delil olarak kullanılabilir.

Akıllı HR® İK Kullanım Alanları ?

İK süreci içerisinde ki iş görüşmesi aşamasından başlayarak, kvkk, özlük evrakları, iş sözleşmesi, bordro, e-bordro, izin, mesai, avans, prim, ihbar, ihtar, performans değerlendirme, eğitim v.b. tüm ik dokümanlarının dijital olarak oluşturulması, dijital ortamda personele iletilmesi, dijital ortamdan personelin erişebilmesi, dijital ortamdan personelin onay/imza veya itiraz edebilmesini sağlayan, sonrasında bu dokümanları dijital ortamda yasal geçerli olarak saklamanızı sağlayan bir çözümdür. Akıllı HR ile İK süreci içerisinde ki aşağıda ki tüm evrak işlemlerinizi dijital ortamda ve kağıda gerek olmadan dijital ortamda gerçekleştirebilirsiniz.
 • İş Görüşmesi , KVKK, Özlük Dosyası, İş Sözleşmesi
 • e-Bordro, İzin, Mesai, Prim, Avans, Masraf, Zimmet
 • İhbar, İhtar, Savunma Dilekçesi
 • Performans Değerlendirme
 • Atama, Görevlendirme Yazıları
 • Banka Kredisi için Maaş Yazısı veya Bordro
 • Yasal Geçerli Dijital Arşiv
 • Karekod / QR Kod ile Dokümanlara erişim özelliği
 • Karekod / QR Kod ile Doğrulama özelliği
 • DİĞER Doküman, Form ve Dilekçeler v.b


Akıllı HR® Teknolojileri Nelerdir?

Akıllı HR ürünü içerisinde ki yasal geçerli dijital dönüşüm teknolojileri ile Yasal Geçerli DİJİTAL İK süreçlerinizi mevzuata uygun bir şekilde yönetebilirsiniz. Akıllı HR içerisinde aşağıda belirtilmiş olan tüm yasal geçerli dijital dönüşüm teknolojileri bulunmakta olup, tüm teknolojiler Akıllı HR ürünü içerisinde firma ve personelinin kullanımına sunulmaktadır. Firma kendisi ve personeli için en uygun gördüğü teknolojiyi veya hepsini birden kullanabilir ve kullandırabilir.
 • Elektronik İmza (E-imza)
 • Mobil İmza (M-imza)
 • Zaman Damgası (ZD)
 • SMS/OTP
 • SMS/OTP + ZD
 • Forensic Log
 • İmza Uygunluk Beyanı
 • QR Kod / Karekod
 • Elektronik Posta (E-Posta)
 • Self Servis İK PORTALI (OnBoarding)
 • Akıllı HR :: Web Servis Api


Akıllı HR® Faydaları Nelerdir ?

 • İK sürecinin uçtan uca dijital ortamda ve yasal geçerli olarak yapmanızı sağlar.
 • İK sürecinin kağıt evrak karmaşası, operasyon süreleri ve operasyon maliyetlerini minumuma indirerek Operasyonel Verimlilik artışı sağlar.
 • Personel kendisine cevap/onay verebilme, itiraz edebilme ve ihtiyaç duyduğunda evraklarına erişebilme hakkı sunulması sayesinde şirketine olan güveni ve bağlılığı artar.
 • Kağıt evrakların fiziki olarak saklanma zorunluluğu ve yüksek saklama maliyetlerinin sıfırlanmasını sağlar.
 • Örnek : 100 Çalışanı olan bir firma İK evraklarını (Personel Başına 100 Sayfa Evrak) Fiziki Arşiv hizmeti veren kurumlarda saklamak için 10.000 Sayfa evrak için 10 yılda toplam 96.000 TL + KDV ücret ödemektedir. Bu ücreti aylık ödediği için farkına varamadığı detay personel başına 960 TL + KDV saklama ücreti ödediğidir.
DMCA.com Protection Status