e-Temlik Dijital Dönüşüm Sistemi


Finansman ihtiyaçlarınız için, Finansal kuruluşlardan ticari evraklarınızı değerlendirilmek üzere başvurduğunuzda başvuru sürecinde sağlanması gereken dokümanların sayısı ve herbirinin orjinal halinin talebi bazen can sıkıcı olabilir. İhtiyacınız olan değerlendirmeyi hızlı belirleyip nakit akışınızı düzenlemek istersiniz. Dokümanlar sadece başvuru yapanın değil, aynı zamanda ilgili muhataplarının da sürece dahil olmasıyla uzar. Beklediğiniz zamanda da gerekli desteği bu sebeplerden alamayabilirsiniz.

Elektronik imza altıyapısını kullanan kurum gerekli belgelerin paylaşımını imzalama işlemi yaparak tamamlayabilir. E-imza burada göndericinin kimlik bilgilerinin denetimi için uygun bir çözüm olmaktadır. Ancak aşağıdaki bazı temel taleplere hala cevap veremez;
A. İçeriğin Ayrıştırılması,
B. İmza Sahiplerinin yetkiler alanlarının kontrolü.
C. İmza Sahiplerinin mali sorumluluk kontrolü.

E-Temlik çözümü finansal kuruluş ve muhatabı arasında gerçekleşen talep işleminin,
  • Yasal geçerliğe sahip orjinal belge oluşturulması ,
  • İmza sürküleri ve Vekaletnamelerin denetlenebilmesi,
  • Sistemlere ek yük getirmeden entegre edilmesi,
  • Süreç dışında olan müşterilerle haberleşmede süreç içinde kalmalarını sağlaması
ihtiyalarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Aşağıdaki karşılaştırma tablosu mevcut olan ürünlerle karşılaştırma içermektedir.

E-posta/Faks ile
gönderilen PDF
Islak İmza E-imzalı PDF E-Temlik
Piyasada bulunan ticari ürünler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Taranmış/Orjinal İmza
Belge Orjinalliği (İmza Taklit mi?)
E-İmza Kullanımı
Kimlik Doğrulama
Firma Tespiti
 
Talimat Hazırla
Talimat Eksik Kontrolü
Gönderim Öncesi İmza Doğrula
Belge Bütünlüğü Denetleme
Kolaylıkla ERP Entegre Edilebilme
 
Farklı Protokoller Üzerinden Teslim Edilebilme
Banka Tarafında İmza Doğrulama
 
İmza Sirküleri Doğrulama
İmza Sirküleri Oluşturma
Kolaylıkla Banka Entegre Edilebilme


Yaptığımız İşi Nasıl Tarif Ediyoruz?

Yasal geçerli dijital dönüşüm ve yasal geçerli iletişim teknolojileri üzerine çalışarak, Entegre Edilebilir Belge üretir, Bu Orjinal Belgeyi alıcıya; elektronik ortamda, Yasal Geçerli ve Güvenli şekilde ulaşmasını sağlayan ve en sonunda Belgeyi Doğrulayan teknolojiler geliştiririz.

We build capability not dependence
DMCA.com Protection Status