e-Temlik Dijital Dönüşüm Sistemi


Finansman ihtiyalarnz iin, Finansal kurululardan ticari evraklarnz deerlendirilmek zere bavurduunuzda bavuru srecinde salanmas gereken dokmanlarn says ve herbirinin orjinal halinin talebi bazen can skc olabilir. htiyacnz olan deerlendirmeyi hzl belirleyip nakit aknz dzenlemek istersiniz. Dokmanlar sadece bavuru yapann deil, ayn zamanda ilgili muhataplarnn da srece dahil olmasyla uzar. Beklediiniz zamanda da gerekli destei bu sebeplerden alamayabilirsiniz.

Elektronik imza altyapsn kullanan kurum gerekli belgelerin paylamn imzalama ilemi yaparak tamamlayabilir. E-imza burada gndericinin kimlik bilgilerinin denetimi iin uygun bir zm olmaktadr. Ancak aadaki baz temel taleplere hala cevap veremez;
A. eriin Ayrtrlmas,
B. mza Sahiplerinin yetkiler alanlarnn kontrol.
C. mza Sahiplerinin mali sorumluluk kontrol.

E-Temlik zm finansal kurulu ve muhatab arasnda gerekleen talep ileminin,
  • Yasal geerlie sahip orjinal belge oluturulmas ,
  • mza srkleri ve Vekaletnamelerin denetlenebilmesi,
  • Sistemlere ek yk getirmeden entegre edilmesi,
  • Sre dnda olan mterilerle haberlemede sre iinde kalmalarn salamas
ihtiyalarn karlamak zere hazrlanmtr. Aadaki karlatrma tablosu mevcut olan rnlerle karlatrma iermektedir.

E-posta/Faks ile
gnderilen PDF
Islak mza E-imzal PDF E-Temlik
Piyasada bulunan ticari rnler gz nne alnarak hazrlanmtr.
Taranm/Orjinal mza
Belge Orjinallii (mza Taklit mi?)
E-mza Kullanm
Kimlik Dorulama
Firma Tespiti
 
Talimat Hazrla
Talimat Eksik Kontrol
Gnderim ncesi mza Dorula
Belge Btnl Denetleme
Kolaylkla ERP Entegre Edilebilme
 
Farkl Protokoller zerinden Teslim Edilebilme
Banka Tarafnda mza Dorulama
 
mza Sirkleri Dorulama
mza Sirkleri Oluturma
Kolaylkla Banka Entegre Edilebilme


Yaptmz i Nasl Tarif Ediyoruz?

Yasal geerli dijital dnm ve yasal geerli iletiim teknolojileri zerine alarak, Entegre Edilebilir Belge retir, Bu Orjinal Belgeyi alcya; elektronik ortamda, Yasal Geerli ve Gvenli ekilde ulamasn salayan ve en sonunda Belgeyi Dorulayan teknolojiler gelitiririz.

We build capability not dependence