e-Talimat Dijital Dönüşüm Sistemi


Bankalar, firmanız tarafından bankaya gönderdiğiniz talimatlar (Havale, EFT, Maaş Ödeme v.b.) için ıslak imzalı formları göndermenizi istemektedirler. Ancak iş yoğunlukları, hızlı ve kolaylık gereksinimi gibi bir çok sebepten dolayı, talimat günümüzde taranmış halleri eposta, whatsapp gibi araçlar aracılığı ile gönderilen bir hal almıştır. Bankalar talebi içeriğine bağlı olarak ya insiyatif kullanarak işleme koyar yada farklı teyit metodları ile içeriği denetler ve ardından işleme koyarlar. Burada bankanın beklediği orjinal içeriği banka şubesine ulaştırılmasıdır. Genellikle bu talepler bankaya hiç bir zaman ulaşmazlar.

Elektronik imza altıyapısını kullanan bir çok kurum talimatlarını artık e-imzalı olarak göndermekdirler. Serbest metin halinde hazırlanan içerik genellikle PDF formatında hazırlanır. E-imza burada göndericinin kimlik bilgilerinin denetimi için uygun bir çözüm olmaktadır. Ancak aşağıdaki bazı temel taleplere hala cevap veremez;


A. İçeriğin Ayrıştırılması,
B. İmza Sahiplerinin yetkiler alanlarının kontrolü.
C. İmza Sahiplerinin mali sorumluluk kontrolü.

Bankacılık işlemlerinde yasal mevzuatlar gereği yapılan işlemlerin belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu yasal zorunluluk sebebiyle ve günümüzde hala kullanılabilir bir alternatif sunulamadığı için, kağıt belge ve ıslak imza bankacılık işlemlerinin zorunlu bir parçasıdır. 2004 yılında yürürlüğe giren "5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu" ile Bankacılık dahil tüm sektör ve ticari hayat içerisindeki belge ve veriye dayalı işlemler mevzuata tam uyumlu olarak Elektronik İmza (e-imza, mobil imza) ile yapılabilir hale getirilmiştir.

E-Talimat çözümümüz ile bankacılık işlemlerinizi ıslak imza ihtiyacı olmadan gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bankalar ile entegre çalışmakta olan E-Talimat ürünümüz ile ıslak imzadan kaynaklı riskler, suiistimal vakaları, imza için yönetici bekleme süreleri ortadan kalkar. Kullanmakta olduğunuz tüm yazılımlar ile entegrasyon gerektirmeden hızlıca konuşabilir ve Entegre edilebilir yapıdadır.

E-Talimat çözümü banka ve muhatabı arasında gerçekleşen talep işleminin,
  • Yasal geçerliğe sahip orjinal belge oluşturulması ,
  • İmza sürküleri ve Vekaletnamelerin denetlenebilmesi,
  • Sistemlere ek yük getirmeden entegre edilmesi,
  • Süreç dışında olan müşterilerle haberleşmede süreç içinde kalmalarını sağlaması
ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Aşağıdaki karşılaştırma tablosu mevcut olan ürünlerle karşılaştırma içermektedir.

E-posta/Faks ile
gönderilen PDF
Islak İmza E-imzalı PDF E-Talimat
Piyasada bulunan ticari ürünler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Taranmış/Orjinal İmza
Belge Orjinalliği (İmza Taklit mi?)
E-İmza Kullanımı
Kimlik Doğrulama
Firma Tespiti
 
Talimat Hazırla
Talimat Eksik Kontrolü
Gönderim Öncesi İmza Doğrula
Belge Bütünlüğü Denetleme
Kolaylıkla ERP Entegre Edilebilme
 
Farklı Protokoller Üzerinden Teslim Edilebilme
Banka Tarafında İmza Doğrulama
 
İmza Sirküleri Doğrulama
İmza Sirküleri Oluşturma
Kolaylıkla Banka Entegre Edilebilme


Yaptığımız İşi Nasıl Tarif Ediyoruz?

Yasal geçerli dijital dönüşüm ve yasal geçerli iletişim teknolojileri üzerine çalışarak, Entegre Edilebilir Belge üretir, Bu Orjinal Belgeyi alıcıya; elektronik ortamda, Yasal Geçerli ve Güvenli şekilde ulaşmasını sağlayan ve en sonunda Belgeyi Doğrulayan teknolojiler geliştiririz.

We build capability not dependence
DMCA.com Protection Status